MAL-verkosto

MAL-verkosto on valtakunnallinen kuntien sparraus- ja kehittäjäverkosto, joka etsii jatkuvasti uusia tapoja maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen. Tehtävänämme on luoda edellytyksiä kaupunkiseutujen kestävälle kehitykselle ja elinvoimaisuudelle.

Lue lisää

Toimintamme perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppimiseen. Mukana vuonna 2021 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt – KAUPSU hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkiseutusuunnittelun sisältöä elinvoiman ja kestävyyden näkökulmista eri kokoisilla kaupunkiseuduilla. Hankkeen tarkoituksena on myös vahvistaa eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja syventää kansalaisosallistamista suunnittelun parissa. Kaupunkiseutusuunnittelun hyviä käytänteitä käsiteltiin temaattisissa työpajoissa verkoston jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tutustu työpajojen antiin täällä.

Lue lisää KAUPSUsta

Kaupunkiseuduille elinvoimaa -teemaverkosto

Teema­verkostossa yhdistämme elinvoima­näkökulman ja tiedolla johtamisen kaupunki­seutu­suunnittelun perusteisiin ja kaupunki­seutujen erityis­piirteisiin vuosina 2021-2023.

Ohjausryhmän kokoukset

Seuraava kokous pidetään 26.4.2024 klo 9-11.15 Teamsissä.

Katso ohjausryhmän kokousten tiedot

Tilaa uutiskirje