MAL-verkosto

Miten tulevaisuuden kaupunkiseutuja rakennetaan?

MAL- verkosto on valtakunnallinen kuntien sparraus ja kehittäjäverkosto, mikä etsii jatkuvasti uusia tapoja maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen.  Tehtävänämme on luoda edellytyksiä kaupunkiseutujen kestävälle kehitykselle ja elinvoimaisuudelle.

MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön-, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto, jonka toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppimiseen. Mukana vuonna 2020 on 17 kaupunkia tai kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä. Verkoston uutena jäsenenä vuonna 2019 aloitti Traficom.

Lue lisää

Ohjausryhmän kokoukset

MAL-verkoston seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 30.10.2020 kello 10.00-12.30 Teamsillä.

Katso ohjausryhmän kokousten tiedot

Tilaa uutiskirje