MAL-verkosto

MAL-verkosto on valtakunnallinen kuntien sparraus- ja kehittäjäverkosto, joka etsii jatkuvasti uusia tapoja maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen. Tehtävänämme on luoda edellytyksiä kaupunkiseutujen kestävälle kehitykselle ja elinvoimaisuudelle.

Lue lisää

Toimintamme perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppimiseen. Mukana vuonna 2024 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä Suomen Kuntaliitto. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.

Toiminta

MAL-verkoston toiminta perustuu yhdessä jäsenistön kanssa vuosille 2024-2027 työstettyihin strategisiin painopisteisiin ja tavoitteisiin.

MAL-verkoston vuoden 2024 hankkeet ovat:

VAIHTO: Tieliikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran maankäyttöyhteyden kehittäminen

Monimuotoistuva ja laadukas asuinympäristö kaupunkiseuduilla –asuin- ja elinympäristön huomioiminen seudullisessa suunnittelussa

Ikäystävällisten asuin ja elinympäristöjen suunnitteluperiaatteiden kehittäminen ja seudullisen yhteistyön syventämiseksi

Kaupunkiseuduille elinvoimaa -teemaverkosto

Teema­verkostossa yhdistämme elinvoima­näkökulman ja tiedolla johtamisen kaupunki­seutu­suunnittelun perusteisiin ja kaupunki­seutujen erityis­piirteisiin vuosina 2021-2024.

Ohjausryhmän kokoukset

Seuraava kokous pidetään 14.6.2024 klo 9-11.30 Teamsissä.

Katso ohjausryhmän kokousten tiedot

Tilaa uutiskirje