Tulevaisuuden kaupunkiseudut

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kaupungistuvassa Suomessa kehittämishankkeiden 2. tulostyöpaja

MAL-verkosto toteutti vuosina 2016 – 2018 TEMin Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) – Tulevaisuuden kaupunkiseudut – teemaverkostoa, joka sisälti 12 kehittämishanketta tai kokeilua. Kesäkuussa 2017 järjestettiin ensimmäinen AIKO-hankkeiden tulostyöpaja, jonka tavoitteena oli uusien toimintatapojen esittely ja arviointi sekä hyvien käytäntöjen levittäminen MAL-verkoston jäsenalueiden käyttöön. AIKOn viimeisenä toimintavuotena lokakuussa 2018 pidettiin toinen AIKO-tulostyöpa. Samalla työpajassa pohdittiin mitä opittavaa hankkeista on ja miten edistämme jatkossa MAL-verkoston painopistealoilla ilmastoystävällistä kaupunkiseutupolitiikkaa.

Tulokset saatavilla nyt myös MAL-verkoston uusituilla nettisivuilla.