Asumispreferenssitutkimus julkaistu!

Pellervon taloustutkimus selvitti suomalaisten kaupunkien asukkaiden asumismieltymyksiä ja -valintoja: miten ja missä ihmiset haluavat asua? Mukaan otettiin 21 kaupunkia. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, johon vastasi 2 900 ihmistä. Asumismieltymyksiä tutkittiin nyt Suomessa ensi kertaa valintakoemenetelmällä, jossa vastaajat valitsivat esimerkiksi asunnon koon, sijainnin ja hinnan perusteella erilaisista vaihtoehdoista itselleen sopivimmat. Vaihtoehdot pakottavat tekemään valintoja ominaisuuksien välillä, jolloin saadaan tietoa ominaisuuksien tärkeydestä toisiinsa verrattuna.

Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia:

  • Millaista rakentamista ihmiset haluavat, miten paljon autopaikoille on tarvetta tai miten vastaajat arvottavat eri tyyppistä vehreyttä?
  • Haluavatko asukkaat enemmän kokonaan uusia asuinalueita vai tiivistävää uudisrakentamista keskusta-alueilla tai lähiöissä?
  • Minkälaisia asukasprofiileita arvostusten ja valintojen perusteella voidaan tunnistaa? Mikä olisi asumisen tuote tai malli, jolla tiivistetään asumista kaupunkiseuduilla, mutta joka vastaisi asumispreferenssejä?

Vastausten perusteella ihmiset arvostavat hyvin monenlaisia asuinalueita. Lähes kaikki vastaajaryhmät toivovat kuitenkin tilavaa parveketta tai omaa pihaa sekä jonkinlaista vehreyttä asuinympäristössä.

Kaupunkien asukkaista suurin osa haluaa asuinympäristöltään vehreyttä tai omaa ulkotilaa. Asumisen mieltymykset vaihtelevat ikäryhmittäin ja eri asukasprofiilien mukaan. Esimerkiksi nuoret painottavat liikenneyhteyksiä, vanhemmat palvelujen saavutettavuutta. Kaupunkilaisten mieltymyksissä on eroja ikäryhmittäin tarkasteltuna. Alle 40-vuotiaiden asumisvalinnoissa painottuivat liikenneyhteydet. Tärkeintä oli työ- ja koulumatkojen sujuvuus. 40-60-vuotiaiden asumisvalinnoissa painottui liikenneyhteyksien lisäksi asuinalueen vehreys. Yli 60-vuotiaiden asumisvalinnoissa taas korostui keskeisten palveluiden saavutettavuus.

Vastausten perusteella kaupunkilaisista tunnistettiin neljä erilaista asukasprofiilia : Viherkaupungin pientaloasujat (24% vastaajista), Urbaanit kaupunkilaiset (15%), Hintatietoiset omistusasujat (50%) ja Modernit viherkaupunkilaiset (11%).

Lue myös Juha Kostiaisen blogi aiheesta täältä ja keskeiset nostot tutkimuksesta PTT:n sivuilta.

Hanketta rahoittivat Espoon, Vantaan, Helsingin ja Tampereen kaupungit, Sato, Rakli, HSY, ympäristöministeriö ja MAL-verkosto.