Kohtuuhintaista asuntotuotantoa Wienin malliin

Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon perehtynyt Tafkaoo arkkitehdit juhlistivat Suomen toimintojen avautumista järjestämällä Oxford-tyylisen väittelytilaisuuden toimistollaan 30.8.2019. Hanna Dhalmann (ARA), Markus Myllymäki (Toivo Group), Roger Wessman (ekonomisti ja yrittäjä) sekä Otto Höller (Tafkaoo arkkitehdit) väittelivät julkisen säätelyn ja markkinamekanismien toimivuudesta kohtuuhintaisessa asuntotuotannossa.

Uudenlaista kohtuuhintaista asuntotuotantoa pilotoimalla ja soveltamalla
Wienissä käytössä olevaa kokonaisvaltaisen kestävyyden laatumittaristoa
ja allianssimallin yhdistelmää?
Tutustu Tafkaoo arkkitehtien konseptiin: Kokonaisvaltainen, kestävä, kohtuuhintainen ja laadukas asumisen allianssimalli.