HYMY-hankkeen työpajat käynnistyivät

HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen -verkostohankkeessa käynnistyi syksyn työpajojen sarja Tampereella 24.10.2019. Hankkeessa edistetään väestön terveyttä ja hyvinvointia ja kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja kaupunkisuunnittelun ja strategisen hyvinvointijohtamisen keinoin.

Hankkeessa kehitetään rakennetun ympäristön indikaattoreja kuntien laajaan hyvinvointikertomukseen sekä maankäytön-, asumisen- ja liikenteen suunnittelun tueksi.

Syksyn työpajoissa HYMY-verkostohankkeen kaupungit Lahti, Jyväskylä, Kuopio ja Tampereen kaupunkiseutu luovat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöiden kriteerit ja mallintavat seutu- ja kuntatasolle hyvinvointitekijöistä kartan. Menetelmä tarkastelee ympäristöä hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta, tuottaa paikkatietoa eri mittakaavatasoilla ja toimii vaikutuksenarvioinnin välineenä.