Julkaistu: MAL-verkostokatsaus syksy 2019

MAL-verkoston syksy on työntäyteinen ajankohtaista kaupunki- ja aluepolitiikkaa. MAL-verkoston tuoreimmassa verkostohankkeessa (9/2019–2/2020) kartoitetaan kuntien välistä yhteistyötä, verkostoja tai muita keinoja vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin Pohjoismaissa. Valtioneuvoston kanslian tilaamassa VALUMA-hankkeessa kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja alueiden välisen verkostoyhteistyön tukemiseen sekä malleja verkostoyhteistyön rahoitukseen aluekehittämisessä. MAL-verkosto ja Seutukaupunkiverkosto toimivat hankkeen keskeisinä yhteistyökumppaneina. YHTÄJALKAA-hankkeessa pohditaan syksyn työpajoissa kuinka ilmiöpohjaisen suunnittelun prosesseja voidaan sovittaa yhteen eri suunnittelutasoilla.

MAL-verkosto toimii alustana MAL-työhön oleellisesti vaikuttavien ilmiöiden käsittelylle valtion ja seutujen kesken sekä ajankohtaisten suunnittelu- ja kaupunkipolitiikan haasteiden työstämiselle verkosto-otteella. Lue lisää ajankohtaisesta kaupunki- ja aluepolitiikasta verkostokatsauksestamme.