Uusi julkaisu: TAMPERE CITY REGION 2040+ REGIONAL FACTORS OF WELL-BEING

HYMY-hankkeen ja Tampereen yliopiston yhteistyönä tuotettu julkaisu Tampere City Region 2040+ Regional Factors of Well-Being on nyt julkaistu!

Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijat laativat osana yhdyskuntasuunnittelun kurssia strategioita ja paikkatietoanalyysejä Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan kunnille hyvinvointiympäristön kehittämiseksi. Työ sisältää uusia ajatuksia ja ideoita miten ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus käännetään kunnissa voimavaroiksi, mitä potentiaalia pienemmillä maaseutumaisilla kunnilla on annettavanaan kaupunkiseuduille ja millaisia uusia mittareja voidaan käyttää paikkatietoanalyyseissä. Työ herättää pohtimaan laajemminkin miten kaupunkiseudut vastaavat nuorten odotuksiin.

HYMY-hankkeessa keskitytään hyvinvoinnin edistämiseen kaupunkisuunnittelun keinoin. Hanke saa rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön terveyden edistämisen määrärahasta.