YhtäJalkaa -webinaarin esitykset saatavilla

Yhteiskunnalliset ja ympäristölliset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, liikkumisen murros ja digitalisaatio haastavat maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelua sektori- ja tasorajat ylittävään yhteistyöhön. YHTÄJALKAA-hankkeessa etsittiin keinoja näiden haasteiden ylittämiseksi ilmiölähtöisesti.

9.6.2020 pidetyn YHTÄJALKAA-tuloswebinaarin esitykset on ladattavissa nyt tältä sivulta! Hankkeen toteuttajat ovat Aalto-yliopisto, Sitowise ja MAL-verkosto.