Julkaisu: Lähiympäristön valinta-arkkitehtuurin kehittäminen

Miten lähiympäristön valinta-arkkitehtuurilla vaikutetaan asukkaiden hyvinvointiin? Selvityksessä laadittiin 15 -kohdan laadullinen kriteeristö kaupunkisuunnitteluun, mikä huomioi asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. Työssä on sovellettu kriteeristöä neljässä HYMY-hankkeen kaupungissa. Kriteeristö sopii maankäytön- ja liikenteen suunnitteluun, keskustojen kehittämiseen ja hyvinvointityön tueksi.