MAL-sopimusseutujen seurannan ajankohtaistapaamisen esitykset 16.2.2021

Tapaaminen oli jatkoa 8.10.2020 järjestetylle HSYn ja Tampereen kaupunkiseudun MAL-sopimusten seurantaan liittyvälle keskustelulle. Nyt mukana olivat myös Turun ja Oulun seutujen MAL-sopimusseutujen seurannan asiantuntijat. Vertaisoppimistilaisuuden tarkoituksena oli esitellä sopimusseutujen seurannan toteuttamista sekä keskustella seurannan kehittämistarpeista.

Viiteaineistot: Uusimmat MAL-sopimukset YMn verkkosivuilta https://ym.fi/maankayton-asumisen-ja-liikenteen-sopimukset.

ESITYKSET