MAL-VERKOSTO SAI MERKITTÄVÄN RAHOITUKSEN työ- ja elinkeinoministeriön Alueiden välisen verkostoyhteistyön haussa

Valtioneuvosto teki 29.6.2021 päätöksen aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta 2021-2023.

Alueiden välisen yhteistyön edistämiseen tarkoitettu määräraha, 7 miljoonaa euroa,
käytetään aluekehittämisen teemaverkojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen.
Rahoitus on osa valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen, kansallisen kaupunkistrategian
ja seutukaupunkiohjelman toteutusta. Tavoitteena on vahvistaa eri alueiden yhteistä voimavarojen
ja osaamisen hyödyntämistä, vertaisoppimista, ja alueiden vetovoimaisuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriö on toteuttanut avoimen haun aluekehittämisen teemaverkostoiksi
ja kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana. Arviointiryhmä on arvioinut hakemukset
hakukirjeessä kuvattujen haun tavoitteiden ja hakukriteerien perusteella ja valinnut parhaiten
näihin vastaavat verkostot ja kehittämisvyöhykkeet vuosille 2021–2023.

MAL-verkosto (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoijana) sai käyttöönsä KAUPUNKISEUDUILLE
ELINVOIMAA INTEGROIVASTA KAUPUNKISEUTUSUUNNITTELUSTA JATIEDOLLA JOHTAMISESTA -hakemuksellaan käyttöönsä 550.000 € vuosille 2021 – 2023. Lisäresurssi antaa hyvän perustan MAL-verkoston toiminnan kehittämiselle ja kehittämishankkeiden toteutukselle.

Lisätietoja TEMin verkkosivuilta https://tem.fi/-/alueiden-verkostoyhteistyota-edistavat-hankkeet-valittu-