PERUS-SKENE-hankkeen toisen työpajan aineistot ladattavissa

PERUS-SKENE-hankkeen toisessa työpajassa käsiteltiin alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan tarpeita ja todennäköisiä kehityskulkuja. Työpajan teemana oli Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen perusura ja se järjestettiin etäyhteydellä 7.9.2021 kello 12.30-16.00. Hankkeessa järjestetään neljä työpajaa, joista tämä oli järjestyksessä toinen.

Työpajassa alan asiantuntijat kokoontuivat arvioimaan ja kehittämään perusuran indikaattoreita, alueellista sisältöä, polkuriippuvuuksia, kuvaustapoja ja epävarmuuksien huomioon ottamista. Työpajassa perehdyttiin perusuran koostamisen kannalta olennaisiin tietotarpeisiin sekä todennäköisiin kehityskulkuihin pohtimalla, millä mittareilla alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä tulisi mitata ja kuvailla sekä millaisia todennäköisiä kehityskulkuja alue- ja yhdyskuntarakenteella on seuraavien 10-20 vuoden aikana.

Työpajan aineistot on ladattavissa alta:

PERUS-SKENE-hankkeen työpaja 2

Lisätietoja Aalto-yliopiston nettisivuilta: Alue- ja yhdyskuntarakenteen seuranta vaatii monipuolisia mittareita

Kolmas työpaja järjestetään sekä läsnä että etäosallistumisen mahdollistavana hybriditapahtumana keskiviikkona 1.12.2021 klo 12.30-16. Tapahtumapaikkana toimii Ympäristöministeriön Pankkisali, os. Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Mikäli koronatilanne estää fyysisen tapahtuman järjestämisen toteutetaan työpaja täysin etänä.

Työpajan teemana on alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevaisuusskenaariot. Työpajassa jäsennetään työpaketissa 1 tunnistettuja ja ryhmiteltyjä ilmiöitä skenaariomatriisiksi perusuran toimiessa taustatietona skenaarioiden muodostamiselle. Kuulemme myös keynote-puheenvuoron myöhemmin julkistettavalta puhujalta.