Seutu-SUMP esiselvityksen yhteenvetotyöpaja 4.11.2021

MAL-verkosto sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tilannut esiselvityksen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmista, nk. SUMP-toimintamalleista (Sustainable Urban Mobility Plan) Suomen suunnittelukontekstissa. Selvityksen toteuttaa FLOU.

Selvityksessä kartoitetaan Suomessa käytössä olevia kestävän liikkumisen ohjelmia ja luodaan tilannekuva SUMP-suunnittelun kokonaisvaltaisuudesta ja laajuudesta erilaisilla kaupunkimaisilla alueilla Suomessa.

Lämpimästi tervetuloa selvitystyön yhteenvetotyöpajaan, joka järjestetään virtuaalisesti torstaina 4.11. klo 13–15.

Työpajassa tarkastellaan SUMP-toimintamallin tilannekuvaa ja SUMP-suunnittelun nykyisiä käytäntöjä Suomessa sekä keskustellaan SUMP-suunnittelun soveltamis- ja kehittämismahdollisuuksista erilaisille seuduille.

Ilmoittaudu työpajaan viimeistään torstaina 28.10. alla olevan linkin kautta:

Ilmoittaudu tästä