MAL-verkoston vuosiseminaarin aineistot ladattavissa

MAL-verkoston vuosiseminaari pidettiin 17.12.2021 hybridinä. Tilaisuudessa esiteltiin vuonna 2021 loppuneet hankkeet MIKSERI ja Seutu-SUMP sekä vuonna 2022 alkava teemaverkostokokonaisuus.

Seminaarin materiaalit ovat ladattavissa alta.

Sekoittunut yhdyskuntarakenne ja sen mittarit – MIKSERI-hankkeen tuloksia – Ville Helminen, SYKE

Seutu-SUMP-esitys – Taina Haapamäki, FLOU Oy

SUMP osana seudullista maankäytön ja liikenteen yhteissuunnittelua – Seutu-SUMP -raportti – Taina Haapamäki ja Siiri Korhonen, FLOU Oy