Kaupunkiseutusuunnittelun uusia malleja kartoitetaan yhdessä jäsenseutujen kanssa

MAL-verkoston, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön yhteistyöhankkeen aloituswebinaarissa perjantaina 1. huhtikuuta keskusteltiin kaupunkiseudullisen suunnittelun nykytilasta ja alueellisista yhteistyömalleista.

Yhteishankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkiseudullista suunnittelua kaupunkiseutujen omista lähtökohdista ja lisätä sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Hankkeessa pureudutaan kehittämistarpeisiin ja tunnistetaan hyviä käytäntöjä jaettavaksi kaupunkiseutujen kesken.

Tilaisuuden esitykset:

Hanke-esittely, Mervi Hemminki Kuntaliitto

Näkökulmia kaupunkiseutusuunnitteluun, Kaisa Mäkelä YM​ ja Hanna Perälä LVM

Kaupunkiseutusuunnittelua kuntanäkökulmasta

Pauli Korkiakoski, Kotkan kaupunki, 

Olli Alho, Lahden kaupunki

Päivi Nurminen, Tampereen kaupunkiseutu