Asemanseutuwebinaarien sarja käynnistyy tammikuussa

MAL-verkosto ja valtion liikennehallinto järjestävät yhteistyössä keväällä 2023 kolme tilaisuutta asemanseutujen matkustajapalveluihin liittyen. Tilaisuudet ovat jatkoa liikennehallinnon solmupisteiden matkustajapalveluiden palvelutason määritystyölle.

Loppuraportit maakuntakeskusten välisen työhön liittyvän joukkoliikenteen sekä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien henkilöliikenteen solmupisteiden palvelutasomäärittelyistä on nyt julkaistu.

Raportit löytyvät täältä: Muut asiakirjat – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Linkki LVM:n tiedotteeseen: Joukkoliikenteen solmupisteiden ja kaukoliikenteen palvelutason tavoitteita selvitetty – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Kevään webinaareissa keskustellaan palvelutasotavoitteiden edistämisestä asemanseuduilla eri teemoissa. Kutsumme asemanseututoimijoita ensimmäiseen webinaariin, joka pidetään 12.1.2023. Webinaarin teemana on pyöräliityntäpysäköinnin, paikallisliikenteen kytkeytyneisyyden ja matkustajainformaation hyvät käytänteet.

Ensimmäisen webinaarin esitykset:

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys solmupisteiden palvelutasotyöstä

MAL-verkoston esitys kestävän asemayhteistyön toimintamallista

Traficomin ja Väylän esitys pyöräliityntäpysäköinnin kehittämisestä

Riihimäen esitys pyöräliitynnän kehittämistyöstä asemanseudulla

HSL:n esitys matkustajainformaation suunnittelusta asemanseuduilla

Lahden kaupungin esitys matkakeskuksen matkustajainformaation kehitystyöstä

Toisessa 1.2.2023 järjestettävässä webinaarissa teemana on asemapalveluiden laatu. Ilmoittautuminen on nyt auki täällä.

Webinaarisarja liittyy MAL-verkoston Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston Asemanseutujen kehittämisen hankeosioon: ks lisää verkostosta: https://mal-verkosto.fi/kaupunkiseuduille-elinvoimaa-teemaverkosto/.