Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit esillä KAUPSU-hankkeen loppuseminaarissa

Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteistyössä toteuttama Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit -hanke päättyi 15.2.2023 järjestettyyn loppuseminaariin ympäristöministeriön Pankkisalissa. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen julkaisut Seutusuunnittelijan käsikirja, seudullisen suunnittelun tilannekuvaraportti sekä hankkeen työpajojen tulosraportti. Raportit julkaistaan lähipäivinä.

Käsikirja esittelee tiivistetysti Suomessa tehtävää kaupunkiseudullista suunnittelua. Käsikirja on tarkoitettu ohjeeksi kaupunkiseudullista suunnittelua aloitteleville kaupunkiseuduille ja inspiraatioksi suunnittelua jo tekeville kaupunkiseuduille. Käsikirjan luvuissa käydään läpi kaupunkiseutusuunnitteluprosessi ja suunnitelman eri osa-alueet. Käsikirja on luonteeltaan suositusmuotoinen ja jokainen luku sisältää käytännön esimerkkejä kaupunkiseuduilta.

Keskusteluihin osallistui tärkeimpien MAL-ministeriöiden edustajia sekä osallistujia kaikilta hankkeeseen osallistuneetlta yhdeksältä seudulta.

Tilaisuuden tallenteen pääsee katsomaan täältä.

Tilaisuuden esitykset alla:

12.30 Seminaarin avaus Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

12.40 Miksi kaupunkiseutujen suunnittelu on tärkeää? Juha Nurmi, ympäristöministeriö

12.50 Hankkeen tulokset ja Seutusuunnittelijan käsikirja Mervi Hemminki, Helsingin kaupunki

  Kommentti: Liikenteen ja maankäytön yhteistyö seudullisessa suunnittelussa, Hanna Perälä, LVM

13.30 Kaupunkiseutua koskevien suunnitelmien yhteensovittaminen, seutuesimerkit

  Paula Paajanen, Oulu, Heikki Salmikivi, Helsinki, Patrik Hämäläinen, Joensuu ja Johanna Sääksniemi, Lahti

14.00 Tauko

14.20 Suositukset elinvoiman ja kestävyyden kehittämisessä kaupunkiseutusuunnittelussa

  Mervi Hemminki, Helsingin kaupunki

  Kommentti: Hyötyjä laajemmasta elinvoimaulottuvuudesta, Olli Voutilainen, TEM

14.40 Ajankohtaiset teemat kaupunkiseutujen suunnittelussa

  Paneelissa Kaisu Kuusela, Tampereen kaupunkiseutu,  Pekka Sundman, Turun kaupunkiseutu,

  Mervi Vallinkoski, Jyväskylä, Heli Laurinen, Kuopio ja Lilian Pallas, Kotka

15.20 Kaupunkiseutujen kehittäminen tutkimuksen valossa

   Associate Professor Hanna Mattila, Aalborg University

15.50 Mitä jatkossa? Anne Jarva, Kuntaliitto

16.00 Päivän päätös Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto