Asemanseutuwebinaarien sarja

MAL-verkosto ja valtion liikennehallinto järjestivät yhteistyössä keväällä 2023 kolme tilaisuutta asemanseutujen matkustajapalveluihin liittyen. Tilaisuudet olivat jatkoa liikennehallinnon solmupisteiden matkustajapalveluiden palvelutason määritystyölle.

Loppuraportit maakuntakeskusten välisen työhön liittyvän joukkoliikenteen sekä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien henkilöliikenteen solmupisteiden palvelutasomäärittelyistä on nyt julkaistu.

Raportit löytyvät täältä: Muut asiakirjat – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Linkki LVM:n tiedotteeseen: Joukkoliikenteen solmupisteiden ja kaukoliikenteen palvelutason tavoitteita selvitetty – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi)

Kevään webinaareissa keskusteltiin palvelutasotavoitteiden edistämisestä asemanseuduilla eri teemoissa. Ensimmäinen webinaari pidettiin 12.1.2023. Webinaarin teemana oli pyöräliityntäpysäköinnin, paikallisliikenteen kytkeytyneisyyden ja matkustajainformaation hyvät käytänteet.

Toisessa 1.2.2023 järjestettävässä webinaarissa teemana oli asemapalveluiden laatu.

Kevään kolmas ja viimeinen webinaari järjestettiin 3. toukokuuta aamupäivällä. Teemana oli asemien uudistuva maankäyttö ja rahoitus.

Asemanseutuwebinaarien sarja jatkuu syksyllä asemanseutufoorumilla ti 31.10.2023. Foorumin tarkempi ohjelma, aika ja paikka varmistuvat myöhemmin.

Ensimmäisen webinaarin esitykset (12.1.2023):

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys solmupisteiden palvelutasotyöstä

MAL-verkoston esitys kestävän asemayhteistyön toimintamallista

Traficomin ja Väylän esitys pyöräliityntäpysäköinnin kehittämisestä

Riihimäen esitys pyöräliitynnän kehittämistyöstä asemanseudulla

HSL:n esitys matkustajainformaation suunnittelusta asemanseuduilla

Lahden kaupungin esitys matkakeskuksen matkustajainformaation kehitystyöstä

Toisen webinaarin esitykset (1.2.2023):

HSY:n esitys SMART-MR hankkeen kansainvälisistä esimerkeistä ja kestävän asemanseudun kehittämistyöstä Malmilla

VR:n esitys matkustajien asemapalveluiden tarpeista

Väyläviraston esitys asemalaitureiden palvelutasosta

HSL:n esitys asemanseutujen epäviihtyisyystekijöistä

Vaasan kaupungin esitys asemanseudun ajankohtaisista hankkeista

Kuopion kaupungin esitys asemanseudun kehittämistyöstä

Kolmannen webinaarin esitykset (3.5.2023):

Väyläviraston esitys asemien kehitykseen käytettävissä olevista resursseista

Liikenne- ja viestintäministeriön esitys henkilöjunaliikenteen kehittämisestä 2030-luvulla

Traficomin esitys CEF-rahoitusmahdollisuuksista

Väyläviraston esitys CEF-rahoitusta saaneista hankkeista

EU-rahoitusneuvonnan esitys muista EU-rahoitusmahdollisuuksista asemanseutujen kehittämiseksi

Turun kaupungin esitys Turun asema-alueiden kehittämisestä

Järvenpään kaupungin esitys uudistuvaan Ainolan asemaan liittyvästä uudesta aluekeskuksesta

Webinaarisarja liittyy MAL-verkoston Elinvoimaiset kaupunkiseudut teemaverkoston Asemanseutujen kehittämisen hankeosioon: ks lisää verkostosta: https://mal-verkosto.fi/kaupunkiseuduille-elinvoimaa-teemaverkosto/.