Ikääntyvän väestön huomioiminen kaupunkiympäristön suunnittelussa – yhteistyöhanke käynnistyy

Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto, MAL-verkosto, ARA ja ympäristöministeriö ovat aloittaneet yhteisen hankkeen vuosille 2024-2025. Hankkeen tavoitteena on lisätä kaupunkien ja kaupunkiseutujen ymmärrystä ikääntyvän väestön nopeasta kasvusta ja kaupunkiympäristön suunnittelutarpeista kestävällä tavalla.

Hankkeen taustalla on Suomen väestön nopea ikääntyminen, myös kasvavilla kaupunkiseuduilla. Ikärakenteen nopea muutos vaatii muutoksia kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen, jotta tuleva ikärakenne voidaan ottaa entistä paremmin huomioon. Hankkeen tueksi eri tahot vahvistavat tietopohjaa ja suosituksia, jotka helpottavat väestökehityksen ja sen vaatimien muutosten ennakointia kaupunkiympäristössä.

Hankkeeseen liittyvät ikäystävällisyyttä edistävät projektit ovat seuraavat:

  • IKKUNA-hanke: Ikäystävällinen ja kestävä kaupunki rakennetun ympäristön ja alueiden käytön näkökulmasta (rahoitus YM, toteutus Syke)
  • KARMI-hanke: Kaupunkitilan ja rakennetun ympäristön mukauttaminen ikääntyneille (Rahoitus ARA, toteutus Aalto ja Syke)
  • IKI-ympäristöt: Ikäystävällisten kaupunkiympäristöjen kehittäminen kaupunkiseuduilla (Rahoitus: YM, toteutus MAL-verkosto, Syke, vuosi 2024)

Hankkeeseen liittyy yhteistyö WHO:n Age Friendly Cities -verkoston kanssa, ja Suomessa järjestetään kansainvälinen workshop kesällä 2024. WHO:n tavoitteena on luoda tutkimustietoa ja käytännön suunnittelua yhdistävä kansainvälinen verkosto. Suomesta verkostossa on jo muutama jäsenkaupunki, mutta Suomen ikärakenteen vuoksi Suomi voisi olla yksi verkoston kantavista voimista.

Hankkeen taustatahot järjestävät ikääntymiseen ja kaupunkiympäristöihin liittyvän webinaarin 22.5.2024 klo 13-15.30 teemalla ”Ikäystävälliset kaupunkiseudut: Ikääntyneiden muuttuvat asuinpaikat ja kaupunkiympäristön ikäystävällisyys”. Webinaarin vastuutahoina ovat MAL-verkosto ja Syke. Tervetuloa osallistumaan!

Webinaarin ohjelma:

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä.