ALUEELLISESTI RAJATTAVAT TIELIIKENTEEN PALVELUT

MAL-verkosto oli vuonna 2020 mukana esiselvityksen laadinnassa, jossa tarkasteltiin alueellisesti rajattavia tieliikenteen palveluja ja niiden edellytyksiä Suomessa. Esiselvityksen laadintaa koordinoi Traficom osana NordicWay 3 -hanketta, joka saa rahoitusta vuosina 2019–2023 Euroopan Komission Verkkojen Eurooppa (engl. Connecting Europe Facility, CEF) -ohjelmasta. 
 
Työssä kartoitettiin kokemuksia alueellisesti rajatuista tieliikenteen palveluista ajoneuvojen pääsyn rajoittamisen, tiemaksujen ja geoaitaamisen sovellusten osalta. Palveluiden analyysissa tarkasteltiin tarvetta niiden toteutuksiin ja kokeiluihin Suomessa sekä toimijoiden mahdollisia rooleja neljän eri esimerkkisovelluksen kohdalla. Lisäksi tarkasteltiin teknologiakehitystä sekä sen merkitystä alueellisesti rajattaville palveluille 2020-luvulla.
 
Esimerkkien lisäksi raportissa esitetään näkemyksiä lainsäädännön kehittämiseksi ja palvelujen käyttöönoton vaikutuksista. Selvitys sisältää myös ehdotuksen lupaavimmista kokeilukohteista lähivuosina. Lupaavimpina kohteina pidettiin pääsyn rajoittamista ilmanlaadun parantamiseksi, vähäpäästövyöhykkeitä, rakenteellisesti ja sosiaalisesti herkkien alueiden suojelua sekä geoaitaamista erikois- ja vaarallisten aineiden kuljetusten hallinnassa, tietyömaiden liikkumisrajoituksissa, Galileon HAS-palvelun hyödyntämisessä sekä häiriö-, tapahtuma- ja painorajoitustiedotuksessa.
 
MAL-verkoston yhteistyö Traficomin kanssa jatkuu vuonna 2021. Katso esiselvitys kokonaisuudessaan täältä.