KAUPUNKISEUTUJEN JA KUNTIEN ASUNTOPOLIITTISTEN OHJELMIEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Kunnat ja seudut pyrkivät tarjoamaan asukkailleen laadukasta asumista ja hyviä elinympäristöjä. Hyvä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu yhdistää asumisen, arjen palvelut sekä työpaikat toiminnallisesti monipuoliseksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi.

Hallitusohjelmaan sisältyy useita asumiseen liittyviä tavoitteita aina asunnottomuuden poistamisesta puurakentamisen edistämiseen. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu kahdeksanvuotisen asuntopoliittisen kehittämisohjelman laatiminen, MAL-sopimusmenettelyjen jatkaminen ja poikkihallinnollisen lähiöohjelman käynnistäminen asukkaiden hyvinvoinnin, osallisuuden edistämisen ja asuinalueiden vetovoiman lisäämiseksi. Samalla jatketaan kansallista kestävän kehityksen kaupunkiohjelmaa. Kaupunkiseudut ja kunnat ovat kuitenkin avainasemassa asumiseen ja asuinympäristöjen kehittämiseen liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.

Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen -hankkeen tavoitteena oli kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien strategisuuden, monialaisuuden ja osallistavuuden arvioiminen ja kehittäminen, asuntopoliittisten ohjelmien ideaaliprosessien mallintaminen eri hallinnontasot integroiden ja asuntopoliittisten ohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen kehittäminen kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa tuottiin ajantasainen tilannekuva ja kehittämisehdotukset eri kokoisten seutujen ja kaupunkien asuntopoliittisten ohjelmien nykytilasta, vaikuttavuuden arvioinnin menetelmistä, mittareista ja asuntopoliittisten ohjelmien laadintaprosessista.

Hanke tukee osaltaan valtakunnallisen asuntopoliittisen ohjelman ja valtakunnan poikkihallinnollisen lähiöohjelman valmistelua ja toimeenpanoa sekä seutu- ja kaupunkikohtaisten uusien asuntopoliittisten ohjelmien, asuinalueiden kehittämisohjelmien ja lähiöohjelmien valmistelua ja toimeenpanoa. Hankkeen rahoittajina olivat MAL-verkosto ja ARA. Hanke kesti huhtikuuhun 2020 saakka ja se toteutettiin yhteistyössä konsulttitoimisto MDI:n ja Kaupunkitutkimus TA:n kanssa.

Katso loppuraportti julkaisuista!


Lisätietoja hankkeesta: tero.piippo@tampereenseutu.fi

Kuva valkeasta kerrostalosta