HYMY-hankkeen loppuwebinaari 1.9. klo 12-15.30

Hyvinvointiympäristöjen tietopohjan mallintamisen ja hyvinvointijohtamisen kehittämisen verkostohanke HYMY päättyy syyskuussa 2021. Hankkeen tavoitteena on ollut väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisen hyvinvointijohtamisen valmiuksia. Hankkeessa on kehitetty rakennetun ympäristön indikaattoreita laajaan hyvinvointikertomukseen sekä kaupunkisuunnittelun tueksi. Lisäksi hankkeessa on kehitetty kuntien hyvinvointijohtamista korostaen monialaisuutta, ilmiölähtöisyyttä ja päätösten vaikutusten ennakkoarviointia. Hanke on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta. 

Toivotamme teidät tervetulleiksi hankkeen loppuwebinaariin, jossa esittelemme hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä pohdimme, miten hankkeesta saatuja oppeja viedään käytäntöön hankkeen jälkeen.  

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä

Alustava ohjelma: 

12.00 Alkusanat 

12.10 Miten hyvinvointi huomioidaan kestävässä kaupunkisuunnittelussa? Virve Hokkanen (Kestävä kaupunki -ohjelman ohjelmapäällikkö, Ympäristöministeriö)

12.30 Kaupunkiseutujen vetovoimaisuus ja hyvinvointitekijät Kaisu Kuusela (Seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu)

12.50 StrateGIS-menetelmän esittely ja kaupunkikohtaiset kokemukset Maija Tiitu (tutkija) ja Arto Viinikka (tutkija) SYKE sekä Anna Isopoussu (kaavoitustutkija, Jyväskylä) ja Lahden kaupunki

13.20 Hyvinvointia tukevan lähiympäristön indikaattorit – esimerkkinä Peltolammi-Multisilta Mika Vuori (suunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunki) 

13.45 Tauko 

14.00 Toisen osan alustus

14.05 Hyvinvointijohtamisen käsikirja Sirpa Korhonen (johtava konsultti, FCG)

14.25 Kuopion kaupungin uudenlainen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

14.45 Monialaisen hyvinvointityön nykytilaselvitys ja HYMY-hankkeen vaikutusten arviointi (MDI)

15.05 Projektipäällikön kiitokset 

15.15 Hyvinvointijohtamisen kehittäminen – mitä tästä eteenpäin? Satu Kankkonen (hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu) Ilmoittautuminen päättyy

24.8. Osallistujille lähetetään linkki tapahtumaan paria päivää ennen tapahtuman alkua. 

Lisätiedot
Projektipäällikkö Aada Vihanta, aada.vihanta@tampereenseutu.fi, 0417304467