Ikäystävälliset kaupunkiseudut -webinaari

Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto, MAL-verkosto, ARA ja ympäristöministeriö ovat käynnistäneet hankekokonaisuuden vuosille 2024-2025, jotka lisäävät kaupunkien ja seutujen ymmärrystä ikääntyneen väestön nopeasta kasvamisesta ja kaupunkiympäristön suunnittelutarpeesta myös kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Nopea väestön ikääntyminen vaatii kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen muutoksia, joissa tuleva ikärakenne huomioidaan entistä paremmin. Suunnittelun tueksi ym tahot vahvistavat tietopohjaa ja suosituksia, joiden avulla väestökehityksen ja sen vaatimia muutoksia kaupunkiympäristössä on helpompi ennakoida. Ikäystävällisyyteen liittyvät hankkeet:

1.Ikäystävällinen ja kestävä kaupunki rakennetun ympäristön ja alueiden käytön näkökulmasta (IKKUNA) (rahoitus YM, toteutus Syke)

2. Kaupunkitilan ja rakennetun ympäristön mukauttaminen ikääntyneille (KARMI) (Rahoitus ARA, toteutus Aalto ja Syke)

3. Ikäystävällisten kaupunkiympäristöjen kehittäminen kaupunkiseuduilla (IKI-ympäristöt) (Rahoitus: YM, toteutus MAL-verkosto, Syke)

Ikäystävällisten kaupunkiseutujen kolme hanketta esittäytyvät iltapäiväwebinaarissa ke 22.5.2024. Alustuksilla luodaan yhtäältä tilannekuvaa valtakunnallisesti ja samalla syventyen tarkempaan tietopohjaan kaupunkialueiden suunnittelusta.

Webinaarin (alustava) ohjelma 22.5.2024

13.00 Avausavaussanat Raija Hynynen, ympäristöministeriö

13.10 Ikääntyneiden muuttuvat asuinpaikat ja kaupunkiympäristön ikäystävällisyys, tietopohjan uusimpia päivityksiä, SYKE

  • IkIääntyneiden tarpeet asuinympäristöille ja esimerkkejä ikäystävällisyyden kehittämisestä eri maissa, Anna Srandell
  • Ikääntyneiden muuttuvat asuinpaikat kaupunkirakenteessa ja tulevan kehityksen epävarmuustekijät, Ville Helminen
  • Ikääntyneiden liikkuminen,  palvelujen saavutettavuus ja lähiympäristön ominaisuudet, Antti Rehunen

14.10 Keskustelu teemasta ja tauko

14.30 Ikäystävälliset kaupunkiympäristöt ja paikallistaso

KARMI-hankeen avaukset teemaan,  Ira Verma, Aalto yliopisto

Ikäinstituutti: ”Ikäystävällisyyden arviointi kuntien hyvinvointikertomuksissa”, varmistuu

15.00 Ikäystävällisten kaupunkien verkoston kommenttipuheenvuorot, á 10 min 

15.20 Loppukeskustelu ja seuraavat askeleet, Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto