Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit -työpaja IV: Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus

Tervetuloa Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt hankkeen työpajoihin!

Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteishankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkiseudullista kehittämistä eri kokoisilla kaupunkiseuduilla.

Työpaja IV Kaupunkiseutusuunnittelun ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus, 30.11. klo 9-16, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

  • Viherympäristö, ekologinen kestävyys ja kompensoiva maankäyttö, Jyväskylän kaupunkiseutu Mervi VallinkoskiAnna Isopoussu ja Anne Laita & Joensuun kaupunkiseutu, Patrik Hämäläinen
  • Kaupunkiseutusuunnittelun sosiaalinen ulottuvuus, hyvinvointi ja arjen sujuvuus, Kuopion kaupunkiseutu, Tero Piippo & Joensuun kaupunkiseutu Patrik Hämäläinen & Helsingin kaupunkiseutu, Laura Malm-Grönroos

Lue lisää KAUPSU-hankkeesta kuntaliitto.fi/kaupsu

Hankkeen työpajoissa kuullaan kaupunkiseutusuunnittelun parhaita käytäntöjä yhdeksältä eri kaupunkiseudulta! Lisäksi pureudumme ja etsimme yhdessä ratkaisuja kaupunkiseutusuunnittelun haasteisiin.

Ilmoittaudu tästä.