Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit -loppuseminaari

KAUPSU-hankkeen päätösseminaarissa esitellään suosituksia kaupunkiseututasoisen suunnittelun hyvistä käytänteistä. Tapahtumassa julkistetaan Seutusuunnittelijan käsikirja, jota on valmisteltu yhdessä MAL-verkoston seutujen, MAL-ministeriöiden ja Kuntaliiton yhteistyönä.