Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit -työpaja I: Vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkiseuduilla

Tervetuloa Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt hankkeen työpajoihin!

Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteishankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkiseudullista kehittämistä eri kokoisilla kaupunkiseuduilla.

Työpaja I Vuorovaikutus ja osallistaminen kaupunkiseuduilla, 31.10. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

  • Kuntayhteistyö ja seudullisen tahtotilan nostattaminen, Kotka-Haminan kaupunkiseutu, Pauli Korkiakoski
  • Kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuudet ja osallistaminen, Tampereen kaupunkiseutu, Antti Lippo

Lue lisää KAUPSU-hankkeesta kuntaliitto.fi/kaupsu

Hankkeen työpajoissa kuullaan kaupunkiseutusuunnittelun parhaita käytäntöjä yhdeksältä eri kaupunkiseudulta! Lisäksi pureudumme ja etsimme yhdessä ratkaisuja kaupunkiseutusuunnittelun haasteisiin.

Ilmoittaudu tästä 25.10. mennessä.