Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit -työpaja III: Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli

Tervetuloa Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit – vertaistuki ja hyvät käytännöt hankkeen työpajoihin!

Kuntaliiton, ympäristöministeriön ja MAL-verkoston yhteishankkeen tavoitteena on edistää ja tukea kaupunkiseudullista kehittämistä eri kokoisilla kaupunkiseuduilla.

Työpaja III Vaikutusten arviointi, seuranta, indikaattorit ja kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, 28.11. klo 9-12, Helsinki Kuntatalo + TEAMS

  • Seuranta, Jussi Välimäki, Tampereen kaupunkiseutu
  • Vaikutusten arviointi ja indikaattorit, Leena Sirkjärvi ja Vilja Tähtinen, Helsingin kaupunkiseutu
  • Kaupunkiseutusuunnitelman pilotointi, Niina Ahlfors, Lahden kaupunkiseutu
  • Kaupunkiseutusuunnitelman tietomalli, Jouko Järnefelt, Ubigu

Lue lisää KAUPSU-hankkeesta kuntaliitto.fi/kaupsu

Hankkeen työpajoissa kuullaan kaupunkiseutusuunnittelun parhaita käytäntöjä yhdeksältä eri kaupunkiseudulta! Lisäksi pureudumme ja etsimme yhdessä ratkaisuja kaupunkiseutusuunnittelun haasteisiin.

Ilmoittaudu tästä 22.11. mennessä.