Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI) -hankkeen kick off tilaisuus 10.12.2020

Suomen ympäristökeskus ja MAL-verkosto käynnistävät MIKSERI -hankkeen marraskuussa 2020. Hankkeen kick off- tilaisuus järjestetään MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksen jälkeen 10.12.2020 klo 12.15.

Työssä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä alueiden sekoittuneisuuden
tarkastelulle ja laaditaan niiden pohjalta suosituksia kaupunkiseutujen kestävään kehittämiseen toimintojen sekoittuneisuuden näkökulmasta.

Sekoittuneisuuden menetelmiä sovelletaan 3-5 kaupungissa tai kaupunkiseudulla yhteistyössä MAL-verkoston kanssa. Kaupungit/kaupunkiseudut määritetään hankkeen alussa. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankkeen projektipäällikkö, erikoistutkija Ville Helminen SYKEstä ville.helminen@ymparisto.fi ja MAL-verkoston erityisasiantuntija Kati-Jasmin Kosonen kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi.

Hankkeen kotisivuille pääset tästä.