Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta MIKSERI-hankkeen yhteinen työpaja 12.4.2021 klo 12.00 – 15.00

Tervetuloa MIKSERIn eli Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta – hankkeen kaupunkiseutujen yhteiseen Teams- työpajaan 12.4.2021!

Miten sekoittuneisuus ilmenee Tampereen seudulla ja miten uudisrakentaminen vaikuttaa siihen?

Miten asumismuotojen ja keskustatoimintojen sekoittuneisuus ilmenevät Joensuussa?

Miten kaupunkiympäristö vaihettuu urbaanista kohti yksipuolisempia asuin- ja työpaikka-alueita Lappeenrannassa?

Miten työpaikkojen ja asumisen ajalliset muutokset näkyvät Kuopion kaupunkirakenteessa?

Työpajassa pureudutaan lähiympäristöjen sekoittuneisuuteen Tampereen seudulla, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Työpaja on silti avoin kaikille MAL-verkoston jäsenseuduille – tervetuloa tutustumaan ja kehittämään yhdessä SYKEn ja case-kaupunkiseutujen kanssa uutta yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuuden analyysipalettia. Tilaisuuden alustava ohjelma on kutsun liitteenä.

Aika: Ma 12.4.2021 klo 12.00-15.00

Paikka: Teams, voit liittyä  kokoukseen napsauttamalla tätä

Ilmoittautuminen: Lyyti-linkistä viimeistään 8.4.2021

Linkki hankkeen nettisivuille: https://www.syke.fi/hankkeet/MIKSERI

Mitä MIKSERI-hanke tutkii? Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI) -hankkeen tavoitteena on kehittää maankäytön sekoittuneisuutta kuvaavia mittaristoja, jota voidaan hyödyntää jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin kudosten kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun. Hanketta rahoittavat MAL-verkosto ja ympäristöministeriö.