MAL-verkoston vuosiseminaari

MAL-verkoston vuoden 2023 hankkeita esiteltiin verkoston perinteisessä jouluseminaarissa 30.11.2023. Tilaisuus järjestettiin hybridinä Bottalta, Helsingissä osoitteessa Museokatu 10.

Vuosiseminaarissa käsiteltiin ajankohtaisia SUMP-asioita, MAL-verkoston seuraavan kauden strategisia teemoja sekä nostoja tietopohjaisen suunnittelun ajankohtaisista teemoista: etätyöstä, asumisesta, työmatkaliikkumisesta ja seudullisten kärkitoimialojen huomioimisesta MAL-työssä. Unohtamatta verkoston klassikkoa, asemanseutujen kehittämistä.

Esitykset:

MAL-verkoston strategiset painopisteet ja teemat, Sami Soininen, Sitowise

KaupsuSUMP – kaupunkiseudut ja SUMP-suunnittelu, Anna-Sofia Hyvönen, Sitowise

Yhteistyön syventämiseen elinkeinot huomioivassa maankäytössä

Ekosysteemi- ja kärkialatarkastelu kaupunkiseuduilla, Ilari Karppi ja Iina Sankala, Tampereen yliopisto

Toimialakehitys ja työvoiman liikkuvuus kaupunkiseutujen työpaikka-alueilla, Antti Rehunen ja Santtu Karhinen, SYKE

Monipaikkaistuva asuminen ja liikkuminen

Monipaikkaisuus seuduilla – pendelöinti ja etätyö, nostoja mobiilidatasta, Kimmo Nurmio, SYKE

Asemanseutujen rooli monipaikkaisen asumisen ja työn mahdollistajana, Simo Syrman, MAL-verkoston koordinaatio

Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyöllä – hankkeistamisen roolit ja mahdollisuudet, Henri Helve ja työryhmä, MDI x FCG