MAL-verkoston, ympäristöministeriön ja Kuntaliiton Kaupunkiseutusuunnitelmien webinaari 26.4 klo 12.00 – 16.00

MRL-uudistus on kohta lausuntovaiheessa. Tilaisuuden tarkoituksena on esitellä MAL-sopimusseutujen suunnittelutilannetta ja käydä keskusteluakaupunkiseutusuunnitelmiin liittyvistä teemoista, joita ovat muun muassakaupunkiseutusuunnitelmien laatimisen prosessit ja resurssit (ml. päätöksenteko jaosallistuminen), sisällöt (yhdyskuntarakenne, liikennejärjestelmä, viherrakenne jailmastonmuutoksen hillintä) ja digitalisaation edistäminen(kaupunkiseutusuunnitelman kansallisen tietomallin kehittäminen).

Etsimme vastauksia kysymyksiin: Mikä on seutujen kokemus nykymenettelyistä ? Millaista suunnittelua ja millaisella organisaatiolla suunnittelua on eri seuduilla tehty ? Miten maankäyttöä, liikennettä ja asumista on onnistuttu yhteensovittamaan ? Mitennykysuunnittelu on palvellut MAL-sopimusmenettelyä ? Mitä muita tarpeitasuunnittelu on palvellut ? Miten MRL-uudistuksen kaupunkiseutusuunnitelma eriseutuja palvelisi ? sekä miten MRL-uudistuksen mukaiset sisällöt ja menettelyt muuttaisivat nykytilannetta ?

Ilmoittaudu 22.4 mennessä
tästä LYYTI-linkistä
Teams: liity webinaariin
klikkaamalla tätä