Perus-Skene-hankkeen 3. työpaja 1.12. klo 12.30-16

22.10.2021

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Perus-Skene-hankkeen 3. työpaja järjestetään valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti täysin etänä. Ilmoittautuneille on lähetetty Teams-linkki.

Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvityshankkeista rahoitetun PERUS-SKENEn (2021-2022) tavoitteena on tuottaa ajantasainen käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalautuvalle tilannekuvatyölle. Hanketta toteuttavat Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja valtakunnallinen MAL-verkosto. Hankkeen aikana järjestään neljä työpajaa. Työpajojen alustukset ja keskusteluryhmien työpajakohtaiset muistiot ovat ladattavissa os: www.aalto.fi/fi/perus-skene

Perus-Skene hankkeen kolmas työpaja, alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevaisuusskenaariot järjestetään sekä läsnä- että etäosallistumisen mahdollistavana hybriditapahtumana keskiviikkona 1.12.2021 klo 12.30-16. Työpajassa jäsennetään työpaketissa 1 tunnistettuja ja ryhmiteltyjä ilmiöitä skenaariomatriisiksi alustusten ja ryhmätyöskentelyn avulla.  Tapahtumapaikkana toimii ympäristöministeriön Pankkisali. Työpajaan voi osallistua myös etänä, etäosallistujille lähetetään linkki tapahtumaan ennen tapahtuman alkua. Mikäli koronatilanne estää fyysisen tapahtuman järjestämisen, toteutetaan työpaja täysin etänä.  

Työpajan ohjelma:

12.30-12.40  Työpajan avaus, ohjausryhmän tervehdys                      

Hanna-Maria Urjankangas, TEM

12.40-13.20  Keynote                     

Tuomo Kuosa, Fil.tri, Content Director, Futures Platform

13.20-13.50 Perusura ja sen kestävyys                     

Ville Helminen ym.,  SYKE 

13.50-14.00  Kahvitauko

14.00-14.30  Skenaariot ja tehtävänanto                     

Raine Mäntysalo, Mikko Airikkala, Matti Ståhlberg, Aalto 

14.30-15.50  Työpajatyöskentely ryhmissä (etäryhmät  mahdollisia)

15.50-16.10  Purku ja loppusanat

Tule mukaan keskustelemaan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavista ilmiöistä ja tulevaisuuden skenaarioista koko Suomea kattavasti!

Lisätietoja hankevetäjiltä:

Raine Mäntysalo, Aalto, Hankkeen johto, raine.mantysalo@aalto.fi, +358505124525

Ville Helminen, SYKE, Ville.Helminen@syke.fi, +35829 5251166

Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, +35840 1952852

Ilmoittaudu työpajaan tästä