Työpaikka-alueiden kestävä liikkuminen -työpaja

Ohjelma ja sisältöteemat


9:00 MAL-verkoston/ Teemaverkoston tervehdys
Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto


9:05 Tuloksia Suomen ympäristökeskuksen rajaamista työpaikka-alueista ja työmatkatarkasteluista
Antti Rehunen ja Kia Kautonen, Suomen ympäristökeskus (Syke)
Miten yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tiedoilla voidaan tunnistaa ja luokitella erilaisia
työpaikka-alueita? Millaisia muutoksia työpaikka-alueilla on tapahtunut?
Millaisia edellytyksiä eri alueilla on YKR-tietojen perusteella työmatkojen tekoon kestävillä kulkutavoilla? Miten työmatkoja on todellisuudessa kuljettu? Millaisia vaikutuksia etätyöllä voidaan arvioida olevan?


9:25 Opastus työpajatyöskentelyyn
Maija Tiitu, Suomen ympäristökeskus (Syke)


9:30 Osio 1. Työpaikka-alueiden tunnistaminen, muutokset ja suunnittelukysymykset
Miten hyvin Syken uusi rajaus tunnistaa työpaikka-alueet seudullasi? Miten työpaikka-alueiden muutokset ovat vaikuttaneet kaupunkirakenteeseen? Millaisia uusia työpaikka-alueita seuduilla on suunnitteilla? Miten suunnitellut työpaikka-alueet toteutuvat? Millaisia vaikutuksia on tulevilla muutoksilla? Miten etätyö vaikuttaa tilatarpeisiin eri työpaikka-alueilla?


10:10 Tauko


10:20 Osio 2. Kestävien kulkutapojen edellytykset ja toteutuneet kulkutavat työmatkoilla
Miten hyvin kestävien kulkutapojen edellytykset toteutuvat eri työpaikka-alueilla seudullasi? Mitkä tekijät
selittävät liikkumisvalintoja? Miten etätyö vaikuttaa työmatkaliikkumiseen?
Millä keinoilla ja kohdealueilla olisi parhaimmat mahdollisuudet lisätä kestävien kulkutapojen käyttöä? Kuinka
kestävää työmatkaliikkumista voidaan edistää uusien työpaikka-alueiden suunnittelussa?


11:15 Yhteenveto


11:25 Loppusanat


11:30 Työpaja päättyy