Yhtä jalkaa- hankkeen työpaja 29.10.2019

Yhtä jalkaa- hankkeessa pureudutaan liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeessa selvitetään miten maankäytön ja liikenteen integroinnin malleilla ja työkaluilla vastataan hallinnolliseen ja alueelliseen transskalaarisuuden haasteisiin, millaisilla prosessimalleilla edistettäisiin maankäytön ja liikenteen yhteensovittamista, strategista suunnittelua ja vaikutustenarviointia. Kysymyksiä tarkastellaan maankäytön ja liikenteen sopimusmenettelyjen kehittämisen ja ajankohtaisten hallinnollisten uudistusten näkökulmasta.

29.10.2019 työpajassa pohditaan Lahden tapaustutkimuksen avulla ilmiöpohjaisen suunnitteluprosessin osa-alueita. Työpaja on avoin Yhtä jalkaa- hankkeen toteuttajille.