YHTÄJALKAA – Maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen ilmiölähtöisesti -tuloswebinaari 9.6.2020 klo 10-12!

Yhteiskunnalliset ja ympäristölliset ilmiöt, kuten ilmastonmuutos, kaupungistuminen, liikkumisen murros ja digitalisaatio haastavat maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelua sektori- ja tasorajat ylittävään yhteistyöhön. Yhteiskehittelyä käytännön toimijoiden kanssa hyödyntäen etsittiin YHTÄJALKAA-hankkeessa keinoja näiden haasteiden ylittämiseksi ilmiölähtöisesti.

Miten maankäytön ja liikennejärjestelmäsuunnittelua yhteensovittamalla luodaan kyvykkyyttä strategiseen ennakointiin ja koordinoituun ilmiöihin tarttumiseen? Miten tämä voitaisiin huomioida lainuudistuksissa?

Tule kuulemaan vastauksia kysymyksiin ja ilmoittaudu TÄSTÄ YHTÄJALKAA-tuloswebinaariin 9.6.2020 klo 10-12! Webinaari toteutetaan Teamsin välityksellä. Ilmoittautumalla tapahtumaan varmistat, että saat esitykset ja Teams-linkin sähköpostiisi. Ilmoittautuminen päättyy 7.6.2020. Hankkeen toteuttajat ovat Aalto-yliopisto, Sitowise ja MAL-verkosto.