SEUTUJEN VÄLISEN LIIKENTEEN JA MATKAKETJUJEN KEHITTÄMINEN

MAL-verkosto järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen- työpajasarjan. Työpajasarja on suunnattu alueille, joilla markkinaehtoiselle liikenteelle ei välttämättä ole edellytyksiä. Yhteiskehittämisprosessissa tunnistetaan seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittämistarpeita ja ideoita uusiksi liikenteen palvelukonsepteiksi. Työpajat tarjoavat alustan vertaisoppimiselle. Teemoina ovat mm. kaupunkialueen harvaan asutun reuna-alueen kutsuliikenne, kuljetusten yhdistely ja logistiikka, julkisten ja yksityisten palveluiden yhdistely ja kuljetustarpeen vähentäminen digitalisaatiolla. Seuraava työpaja toteutetaan toukokuussa 2019.