Kansainvälinen yhteistyö

MAL-verkosto luo yhteyksiä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Etenkin verkoston hanketyön puitteissa tehdään laajalti kansainvälistä yhteistyötä sekä oppien jakoa esimerkiksi opintomatkoilla niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin kohteisiin.

UUTTA! Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa: pohjoismaiset parhaat käytännöt ja kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-yhteensovitustyön syventämiseksi ja kaupunkiverkostojen kehittämiseksi (2019-2020)

MAL-verkoston syksyllä käynnistyneessä verkostohankkeessa kartoitetaan kuntien välisiä kestävän kaupunkikehittämisen käytäntöjä sekä oppimisen ja yhteistyön verkostoja, joilla ilmastonmuutoksen haasteisiin vastataan eri Pohjoismaissa (erit. Ruotsi, Norja ja Tanska). Tarkoituksena on tuottaa MAL-verkoston jäsenistölle tietoa parhaista käytännöistä pohjoismaisen vertaisoppimisen ja yhteistyön syventämisen tueksi. Erityisesti tarkastellaan tapauksia, jotka vastaavat suomalaisittain tunnettua MAL(PE)-työtä: maankäyttöä, liikkumista ja asumisen kysymyksiä integroivaa suunnittelu- ja kehittämistyötä kaupunkien, kaupunkiseutujen (ja valtion) yhteistyönä, jolla edistetään kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelua.

Millainen tieto pohjoismaisista esimerkeistä olisi hyödyllisintä sinun kaupunkisi tai seutusi näkökulmasta? Millainen tieto tukisi MAL-verkoston työn kehittämistä yleisemmin? Olisitko kiinnostunut yhteispohjoismaisesta työskentelystä MAL-teemoissa? Ota yhteyttä: iina.sankala@tampereenseutu.fi

Lisätietoja kansainvälisestä yhteistyöstä: iina.sankala@tampereenseutu.fi ja kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

Kansainvälinen yhteistyö

ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMISKONSEPTIT POHJOISMAISSA

Asemanseudut ovat liikkumisen, työnteon, palveluiden ja asumisen solmukohtia, joiden sijainti keskeisillä paikoilla tarjoaa kaupungeille merkittäviä uusia kehittämismahdollisuuksia. Suomessa asemanseudut ovat...

Lue lisää ›

KESTÄVÄN LIIKKUMISEN VERKOSTOYHTEISTYÖ EUROOPASSA JA POHJOISMAISSA

MAL-verkosto ottaa osaa liikkumisen ohjauksen eurooppalaisen yhteistyöverkoston EPOMMin toimintaan. EPOMM on Eurooppalainen ministeriötason liikkumisen ohjauksen alusta, mihin kuuluu useita liikkumisen...

Lue lisää ›

ALUEKEHITTÄMISEN POHJOISMAISET YHTEISTYÖMALLIT JA VERKOSTOT

Yhteistyötä pohjoismaisessa vertailututkimuksessa: Helsingin yliopiston JustDe -hanke Ovatko kuntien ja valtion tekemät kaupunkiseututasoiset maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun sopimukset (MAL)...

Lue lisää ›

KOHTUUHINTAISEN ASUMISEN MALLIT

UUTTA! Tutustu Tafkao Arkkitehtien Wienistä mukanaan tuomaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon allianssimalliin täältä. MAL-verkosto toteutti vuonna 2018 Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen, missä testattiin...

Lue lisää ›