Kansainvälinen yhteistyö

MAL-verkosto pyrkii luomaan yhteyksiä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Etenkin verkoston hanketyön puitteissa tehdään laajalti kansainvälistä yhteistyötä sekä oppien jakoa esimerkiksi opintomatkoilla niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin kohteisiin.

Asemanseutujen kehittämiskonseptit Tanskassa -raportti sai alkunsa Asemanseutuverkoston opintomatkasta vuonna 2017. Maaliskuussa 2018 MAL-verkosto oli järjestämässä yhteistyökumppaneiden kanssa Itämeren alueen kestävän liikkumisen työpajaa Tampereella (Baltic Sea Regional SUMP workshop in Tampere). Päivän seminaariaineistoihin pääsette täältä.

Huhtikuussa 2019 MAL-verkosto oli mukana pohjoismaisessa kestävän liikkumisen tapahtumassa Ruotsin Lundissa. “Nordic experience-sharing on support and policy instruments for sustainable Nordic cities, focusing on climate-smart mobility”-seminaari tarjosi vertailtavaa tietoa niin kestävien liikkumismuotojen rahoituksesta, kaupunkiseutujen sopimuspolitiikasta kuin hyvistä käytännöistäkin eri pohjoismaissa. Kansainvälisen seminaarin esitysdiat löydät alta:

Kaupunkiseutujen kestävän MAL-työn mallit Pohjoismaissa: pohjoismaiset parhaat käytännöt ja kokemustenvaihto kaupunkiseutujen MAL-yhteensovitustyön syventämiseksi ja kaupunkiverkostojen kehittämiseksi (2019-2020)

MAL-verkoston syksyllä käynnistyneessä verkostohankkeessa kartoitetaan kuntien välisiä kestävän kaupunkikehittämisen käytäntöjä sekä oppimisen ja yhteistyön verkostoja, joilla ilmastonmuutoksen haasteisiin vastataan eri Pohjoismaissa (erit. Ruotsi, Norja ja Tanska). Tarkoituksena on tuottaa MAL-verkoston jäsenistölle tietoa parhaista käytännöistä pohjoismaisen vertaisoppimisen ja yhteistyön syventämisen tueksi. Erityisesti tarkastellaan tapauksia, jotka vastaavat suomalaisittain tunnettua MAL(PE)-työtä: maankäyttöä, liikkumista ja asumisen kysymyksiä integroivaa suunnittelu- ja kehittämistyötä kaupunkien, kaupunkiseutujen (ja valtion) yhteistyönä, jolla edistetään kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelua.

Millainen tieto pohjoismaisista esimerkeistä olisi hyödyllisintä sinun kaupunkisi tai seutusi näkökulmasta? Millainen tieto tukisi MAL-verkoston työn kehittämistä yleisemmin? Olisitko kiinnostunut yhteispohjoismaisesta työskentelystä MAL-teemoissa? Ota yhteyttä: iina.sankala@tampereenseutu.fi

Yhteistyötä pohjoismaisessa vertailututkimuksessa: JustDe (HY)

Ovatko kuntien ja valtion tekemät kaupunkiseututasoiset maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun sopimukset (MAL) tarpeellisia? Miten suomalaisten kaupunkiseutujen ”sopimussuunnittelu” eroaa muista Pohjoismaista? Onko kaupunkiseututasoinen yhteistyö uhka vai mahdollisuus maakunnalliselle ja kunnalliselle demokratialle? Suomen Akatemian rahoittamassa Justification for agreement-based approaches in Nordic spatial planning: towards situational direct democracy? eli JustDe-tutkimusprojektissa (Helsingin yliopisto, hankejohtaja Pia Bäcklund) keskitytään kaupunkiseututasoisiin yhteistyön muotoihin ja erityisesti sopimuspohjaisten toimintatapojen tarpeellisuuteen sekä niiden perusteisiin.

JustDe-hankkeessa on toteutettu laaja, kolmen Pohjoismaan ja niiden kaupunkiseutujen yhteisten sopimusten kuntien luottamushenkilöille suunnattu kysely toimintamallien ja sopimusten tunnistettavuudesta ja vaikuttavuudesta. MAL-verkosto jäsenineen on JustDe-hankkeen yhteistyöryhmää sekä yksi tutkimuskohde MAL- ja Kasvusopimusten osalta. Hankkeiden välisenä yhteistyönä on järjestetty MAL-verkoston ja JustDe-hankkeen yhteinen workshop (1.10.2019, Helsingin yliopisto). Hankkeen tarkemmat tiedot ja materiaalit löydät täältä: helsinki.fi/justde

JustDe-yhteyshenkilö: pia.backlund[at]helsinki.fi

Kaipaatko lisätietoja MAL-verkoston kansainvälisestä yhteistyöstä? Ota yhteyttä: iina.sankala@tampereenseutu.fi ja kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi