KAUPUNKISEUDUILLE ELINVOIMAA -TEEMAVERKOSTO

Kaupunkiseuduille elinvoimaa teemaverkostossa edistämme MAL-suunnittelun elinvoimanäkökulmaa, elinvoimapotentiaalin tunnistamista sekä hyödyntämistä yhteisestä visiosta ja kehityspolun valinnasta toimintaan. 

Toteutamme lyhyen aikavälin toimenpiteitä ja suunnittelemme pidemmän aikavälin tavoitteita kaupunkiseudun kuntien alueidenkäytön yhteensovittamiseksi sekä kehitämme toimintatapoja, joilla kaupunkiseutusuunnittelu kytketään entistä vahvemmin elinvoiman kehittämiseen

Muodostamme hankkeita ja toimia, joilla edistämme elinkeinoelämän sekä MAL-suunnittelijoiden ja -valmistelijoiden tietoon pohjautuvaa elinvoimaymmärrystä ja vuoropuhelua, ts. kaupunkiseutujen MALPE-suunnittelun strategista elinvoimaosaamista. 

Teemaverkoston viitekehys ja kärkiteemoihin kytkeytyvät hankkeet:

Kuvion keskellä ympyrä: Elinvoimaan, kestävään kaupunkikehitykseen ja liikennejärjestelmään perustuva kaupunkiseutusuunnittelu. Tämän ympärillä neljä hanketta: Hanke 1 Asemanseutujen kehittäminen elinkeinoyhteistyössä, hanke 2 Kestävän yhdystkuntarakenteen suunnittelu ennakoivana elinvoimatyönä, hanke 3 Asumisen ennakointi ja monipaikkaistuminen, hanke 4 Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit

Mukana teemaverkostossa vuonna 2021 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua (kts. kuvio 2.), liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Traficom, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Suomen Kuntaliitto. Keskeisenä sparraajana ja kumppanina toimenpiteiden valmistelussa ovat korkeakouluyhteisöt verkoston jäsenalueilta ja ohjausryhmässä, mm. Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto sekä Suomen ympäristökeskus SYKE. 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii koordinaatiohankkeen emäntäorganisaationa ja hallinnoijana. 

KAUPUNKISEUDUILLE ELINVOIMAA -TEEMAVERKOSTO

ASEMANSEUTUJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINOYHTEISTYÖLLÄ

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet korostavat joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Kokonaiskehitys tukee koko liikennesektorin päästövähennystavoitteita, joiden saavuttaminen asetetussa aikataulussa...

Lue lisää ›

KESTÄVÄN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELU ENNAKOIVANA ELINVOIMATYÖNÄ

Kehittämistyön tilallinen kehys. Kestävien yhdyskuntien suunnittelu ja kehittäminen edellyttää eri toimintojen sijoittelua siitä syntyvää liikkumistarvetta minimoiden. Kehittämistyön kohteena on tällöin...

Lue lisää ›

ASUMISEN ENNAKOINTI JA MONIPAIKKAISTUMINEN

Työpaketti 1: Väestön ja asuntokannan ennakointimalli seuduille Kaupunkiseuduilla on tarvetta kehittää väestön ja asuntokannan ennakointimalleja. Kuntakohtainen väestöennuste ei riitä kunnan...

Lue lisää ›

KAUPUNKISEUTUSUUNNITTELUN KEHITTÄMINEN ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN VAHVISTAMISEKSI

Kaupunkiseutusuunnittelu kytkeytyy maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymysten ohella myös elinkeino- ja palvelutoiminnan kysymyksiin. Hyvä ja toimiva kaupunkiseutusuunnittelu vaikuttaa yhdyskuntien toimivuuteen...

Lue lisää ›