Kaupunkiseutusuunnitelmien 26.4.2021 webinaarin aineistot ladattavissa

MAL-verkosto järjesti yhteistyössä ympäristöministeriön ja Kuntaliiton kanssa Kaupunkiseutujen webinaarin 26.4.2021. Fasilitoidusta keskustelusta ja Mentimeter kysely- ja äänestystyökalun käytöstä vastasi Ramboll Oy. Webinaariin osallistui yli 140 asiantuntijaa.