MAL-verkosto

  • Miten tulevaisuuden kaupunkiseutuja kehitetään kestävällä tavalla?
  • Miten eri sektorien ja hallinnon tasojen väliset työjaon ja yhteistyön kysymykset on ratkaistava?
  • Miten MALPE-suunnittelulla rakennetaan elinvoimaisia kaupunkiseutuja?


MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäjämisverkosto. Verkosto tuo yhteen valtion ja kaupunkien toimijat, alan asiantuntijat, tutkimuslaitokset ja järjestöt ajankohtaisten MAL-teemojen ympärille. Edistämme hallinnontasojen välistä vuoropuhelua ja kuntien välistä yhteistyötä kestävän yhteiskunnan rakentamisessa. MAL-verkostossa haluamme löytää tulevaisuuden kaupunkiseudun – uuden sisällön kuntien MAL-yhteistyölle muuttuvassa ympäristössä ja digitalisoituvassa arjessa.


Aluekehittämisen ytimessä


MAL-verkosto on ollut osa suomalaista kaupunkipolitiikkaa jo vuodesta 2010. Verkoston toiminta käynnistyi osana valtakunnallista TEM:n koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKOa, joka keskittyi kaupunkiseutujen kehittämiskysymyksiin ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Alusta saakka verkoston tavoitteena on ollut edistää jäsenten maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen (MALPE) suunnittelua ja hallinnon alojen välistä yhteistyötä. Tänä päivänä MAL-verkosto vastaa ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin tukemalla kaupunkeja ja kaupunkiseutuja kestävän ja vähähiilisen yhdyskuntarakenteen suunnittelussa ja tarjoamalla uusia välineitä elinvoimaisen kunnan ja kaupunkiseudun rakentamiseen. MAL-verkosto tukee hallitusohjelmien tavoitteita liittäen ne paikalliseen kontekstiin- ja kehittämisen tavoitteisiin.


Toimintamme keskiössä ovat jäsenseutujen keskinäiset ja valtio-osapuolen vuoropuheluun tähtäävät yhteiset työpajat, selvitykset, populaarit tutkimukset ja oppaat kunnille, seutujen ajankohtaisiin suunnitteluhaasteisiin kohdistuva sparraus, hanketoiminta ja kokeilevat pilotoinnit. Järjestämme seminaareja, webinaareja, foorumeja ja asiantuntijapaneeleja, joissa analysoidaan ja ratkaistaan MALPE-kehittämisen kysymyksiä. Teemme opinto- ja tutustumismatkoja kiinnostaviin kotimaan ja ulkomaan kohteisiin. Julkaisumme ja suurin osa tapahtumista ovat kaikille kaupungeille ja kaupunkiseuduille ilmaisia ja avoimia.


Mukana vuonna 2023 on 18 kaupunkia tai kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, Väylävirasto sekä Suomen Kuntaliitto. MAL-verkosto tekee läheistä yhteistyötä yliopistojen, ELY:jen ja eri alojen asiantuntijalaitosten ja organisaatioiden kanssa. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä.