KESTÄVÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

MAL-verkosto toimii kuntien, kaupunkien ja kaupunkiseutujen, valtionhallinnon ja asiantuntijalaitosten yhteisenä keskustelualustana ja foorumina erilaisissa kestävän liikkumisen teemoissa. MAL-verkosto tarjoaa yhteistyökumppaneilleen viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia muun muassa ohjausryhmän kokouksissa, työpajoissa ja seminaareissa.

Katso viimeisimpiä valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyviä MAL-verkoston vuorovaikutustilaisuuksien materiaaleja tästä!