KESTÄVÄN LIIKKUMISEN VERKOSTOYHTEISTYÖ EUROOPASSA JA POHJOISMAISSA

MAL-verkosto ottaa osaa liikkumisen ohjauksen eurooppalaisen yhteistyöverkoston EPOMMin toimintaan. EPOMM on Eurooppalainen ministeriötason liikkumisen ohjauksen alusta, mihin kuuluu useita liikkumisen ja liikenteen ohjauksen uudistamiseen sitoutuneita jäsenmaita. Liikkumisen kansainvälisestä ja EU-yhteistyöstä Suomessa vastaa liikenne- ja viestintäministeriö ja EPOMMin kansallisena kontaktipisteenä toimii valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva.

EPOMMin toimintaan kuuluu muun muassa tiedonvaihto ja hyvien käytäntöjen jakaminen, hankkeista tiedottaminen sekä seminaarien ja tapahtumien järjestäminen. MAL-verkosto osana kansallista kestävän liikkumisen verkostoa edistää EPOMMissa havaittujen hyvien käytäntöjen jalkauttamista kaupunkiseuduille ja kuntiin, sekä tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia seminaarien ja tapahtumien järjestämisessä.

SUUNNITTEILLA! Pysäköintiaiheinen kansainvälinen seminaari syksyllä 2020 Väylät- ja liikenne -päivillä! Seminaaria suunnitellaan yhteistyössä Euroopan Unionin CIVITAS-verkostoon kuuluvan Park4SUMP Horizon 2020 hankkeen, Traficomin, Kuntaliiton ja Suomen tieyhdistyksen kanssa. Lisätietoja: kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, Park4SUMP.Huhtikuussa 2019 MAL-verkosto oli mukana pohjoismaisessa kestävän liikkumisen tapahtumassa Ruotsin Lundissa. “Nordic experience-sharing on support and policy instruments for sustainable Nordic cities, focusing on climate-smart mobility”-seminaari tarjosi vertailtavaa tietoa niin kestävien liikkumismuotojen rahoituksesta, kaupunkiseutujen sopimuspolitiikasta kuin hyvistä käytännöistäkin eri pohjoismaissa. Kansainvälisen seminaarin esitysdiat löydät alta: Presentations 11 April in Lund Nordic exchange.

Maaliskuussa 2018 MAL-verkosto järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa Itämeren alueen kestävän liikkumisen työpajan Tampereella (Baltic Sea Regional SUMP workshop in Tampere). Päivän seminaariaineistoihin pääsette täältä.