MAL-verkoston ohjausryhmän kokous 20.5.2019 klo 9.30-12 Väylä

Paikka: Neuvotteluhuone Satama 2krs

Opastinsilta 12 A, Pasila Skype-linkki https://ucc.vy-verkko.fi/vayla/meet/tapio.ojanen/KJ3W3L0Y

MAL-verkoston ohjausryhmän kokouksen ja kakkukahvien (AIKOn päättyminen) jälkeen pidetään keskustelutilaisuus valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

Ensimmäinen 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan tulevalla hallituskaudella siten, että siitä voidaan päättää kevään 2020 aikana. Suunnitelmaan sisällytetään valtion ja kuntien toimenpideohjelmat. Hankkeen esivalmisteluvaihe on meneillään. MAL-verkoston ohjausryhmässä yksikön johtaja Timo Kievari (LVM) esittelee valmistelun tilanteen ja käydään keskustelu kuntien ja kaupunkiseutujen odotuksista erityisesti kuntien toimenpideohjelman valmisteluun. Toinen keskustelu käydään liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista kuntien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta. Keskustelun alustaa liikennejärjestelmäasiantuntija Anni Rimpiläinen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.