MAL-TYÖN POHJOISMAISET YHTEISTYÖMALLIT JA VERKOSTOT

Yhteistyötä pohjoismaisessa vertailututkimuksessa: Helsingin yliopiston JustDe -hanke

Ovatko kuntien ja valtion tekemät kaupunkiseututasoiset maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun sopimukset (MAL) tarpeellisia? Miten suomalaisten kaupunkiseutujen ”sopimussuunnittelu” eroaa muista Pohjoismaista? Onko kaupunkiseututasoinen yhteistyö uhka vai mahdollisuus maakunnalliselle ja kunnalliselle demokratialle? Suomen Akatemian rahoittamassa Justification for agreement-based approaches in Nordic spatial planning: towards situational direct democracy? eli JustDe-tutkimusprojektissa (Helsingin yliopisto, hankejohtaja Pia Bäcklund) keskitytään kaupunkiseututasoisiin yhteistyön muotoihin ja erityisesti sopimuspohjaisten toimintatapojen tarpeellisuuteen sekä niiden perusteisiin.

JustDe-hankkeessa on toteutettu laaja, kolmen Pohjoismaan ja niiden kaupunkiseutujen yhteisten sopimusten kuntien luottamushenkilöille suunnattu kysely toimintamallien ja sopimusten tunnistettavuudesta ja vaikuttavuudesta. MAL-verkosto jäsenineen on osa JustDe-hankkeen yhteistyöryhmää sekä yksi tutkimuskohde MAL- ja Kasvusopimusten osalta. Hankkeiden välisenä yhteistyönä on järjestetty MAL-verkoston ja JustDe-hankkeen yhteinen workshop (1.10.2019, Helsingin yliopisto). Hankkeen tarkemmat tiedot ja materiaalit löydät täältä: helsinki.fi/justde

JustDe-yhteyshenkilö: pia.backlund[at]helsinki.fi

Kuva suunnitteluprosessista