FIKSU ASSA

Vähähiilistä liiketoimintaa asemanseuduille!

Hankkeen tavoitteena on 1) edistää vähähiilisen liiketoiminnan jalkautumista ja skaalautumista asemanseuduilla, 2) kiihdyttää uusien vähähiilisten ratkaisujen syntymistä ja 3) mahdollistaa yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistäviä arjen ratkaisuja. Asemanseutujen taloudellisen potentiaalin parempi hyödyntäminen edellyttää yritysten toiveiden ja kaupunkien kehittämisintressien kohtaamista. Hankkeessa tuotetaan analyysi asemanseutujen vähähiilisten palveluiden tarpeista ja potentiaalista sekä vähähiilisten palveluiden toimijakenttäanalyysi. Hankkeessa myös tuetaan yritysten uusien vähähiilisten palveluiden ja liiketoiminnan jatkokehitystä, skaalautumista ja kansainvälistämistä. Hankkeen toteuttajina ovat ympäristöministeriö, HSY, MAL-verkosto, Tekes, Sitra, Smart & clean -säätiö, Väylävirasto, HSL ja yhteistyökunnat. Toteutus 2017-2020.

UUTTA!

Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelmassa kasvuyritykset ja suuret kumppaniyritykset rakentavat uusia arjen palveluja asemanseuduille. 

Ohjelman tavoitteena on luoda kestävän arjen palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta. Kumppaniyrityksinä toimivat YIT, R-kioski, Posti ja Nokia sekä Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna ja Hämeenlinnan pysäköinti Oy. Kumppaniyritysten lista täydentyy tammikuun 2020 aikana.

Yrityskehitysohjelman kautta tarjotaan kasvuyrityksille mm. mentorointia tuotteen tai palvelun kaupalliseen kehittämiseen sekä mahdollisuus tehdä ketteriä, nopeita kokeiluja asiakas- ja käyttäjäpalautteen saamiseksi. Kasvuyritys, ilmoittaudu mukaan Fiksu Arki Assalle -ohjelmaan!