YHTÄ JALKAA. STRATEGISUUS JA TRANSSKALAARISUUS LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITTELUN JA ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUN YHTEENSOVITTAMISESSA

Hankkeessa pureudutaan liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten maankäytön ja liikenteen integroinnin malleilla ja työkaluilla vastataan hallinnolliseen ja alueelliseen transskalaarisuuden haasteeseen. Edelleen hankkeen tavoitteena on selvittää millaisilla maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen prosessimalleilla edistettäisiin toimintaympäristön muutokset huomioivaa strategista suunnittelua ja miten prosessimalliin voitaisiin kytkeä onnistuneesti vaikutustenarvioinnit. Kysymyksiä tarkastellaan hankkeessa myös maankäytön ja liikenteen sopimusmenettelyjen kehittämisen näkökulmasta ja ajankohtaisten hallinnollisten uudistusten näkökulmasta. Hankkeessa kysymyksiä pohditaan neljän, Jyväskylän, Lahden, Helsingin seudun MAL-2019 työn ja Turun tapaustutkimuksen ja työpajan avulla. Hankkeen toteuttajat ovat Aalto-yliopisto, Sitowise ja MAL-verkosto.