Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu

Tulevaisuuden kunnan tehtävissä korostuvat elinympäristön kehittäminen ihmisten arjen sujuvoittamisessa ja kunnan elinvoimaisuuden edistäminen. Yhdyskuntarakenteen suunnittelun keskiössä on asukas ja asukkaiden osallisuuden edistäminen laadukkaan, terveellisen ja toiminnoiltaan monipuolisen lähiympäristön kehittämiseen. Yhdyskuntarakenteen toiminnallisuuden kehittäminen on avaintekijä myös ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Palvelujen, yritysalueiden, asuntotuotannon ja liikenteen suunnittelun kytkeminen tiiviimmin osaksi maankäytön suunnittelua on osa sektorirajat ylittävää MALPE-suunnittelua.

MAL-verkosto edistää omalla toiminnallaan valtion ja kaupunkien välistä vuoropuhelua MAL(PE)-yhteistyössä. Olemme mukana kulloinkin ajankohtaisissa, valtakunnallisissa keskusteluissa, jotka koskettavat MALPE-suunnittelua ja hallinnollisten rakenteiden sekä toimintamallien uudistamista. Teemme yhteistyötä korkeakouluyhteisöjen kanssa viimeisimpien tutkimustulosten tuomisessa verkostomme jäsenten käyttöön. Ihmislähtöisen ja älykkään yhdyskuntasuunnittelun teemassa meillä on osallistavia hankkeita ja seminaareja sekä kehitämme yhdessä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa uusia toimintamalleja ja välineitä kestävän yhdyskuntasuunnittelun tueksi.


Vuoden 2018 ja sitä aikaisemmat hankkeet löytyvät täältä.

Meneillään olevat hankkeet

Ringeby kerrostalo

HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JAKAMINEN

Hyvien seudullisten käytäntöjen jakaminen verkostossa: seudulliset tonttipäivät, rakennuttajaneuvottelut, asuntovisiot, ensisijaiset rakentamisen kohteet -tarkastelut ja uudet asumisen mallit.

Lue lisää ›

Päättyneet hankkeet

BEMINE-HANKE 2019

MAL-verkosto on mukana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa BEMINE – Beyond MALPE Coordination towards Integrative visioning hankkeessa yhteistyö- ja...

Lue lisää ›

YHTÄ JALKAA. STRATEGISUUS JA TRANSSKALAARISUUS LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITTELUN JA ALUEIDENKÄYTÖN SUUNNITTELUN YHTEENSOVITTAMISESSA

Hankkeessa pureudutaan liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten maankäytön ja liikenteen integroinnin malleilla ja...

Lue lisää ›

UUSI HANKE: MIKSERI

MIKSERI- Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta -hanke käynnistyi loppuvuonna 2020! Maankäytön tai yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuudella tarkoitetaan käytäntöä, jossa enemmän...

Lue lisää ›

HYMY- HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN TIETOPOHJAN MALLINTAMINEN JA HYVINVOINTIJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN VERKOSTOHANKE

HYMY-hyvinvointiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen verkostohankkeen (2019-2021) tavoitteena on väestön terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen ja hyvinvointi ja terveyserojen kaventaminen...

Lue lisää ›