KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISTEN LINJA-AUTOYHTEYKSIEN KEHITTÄMINEN JA MATKAKETJUT -HANKE

Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien osalta on ollut käynnissä voimakkaat muutokset viime vuosina. Vaikka yhteydet ovat pääosin markkinaehtoisia, alueella tehtävät toimet vaikuttavat liikenneyhteyksien edellytyksiin. MAL-verkosto järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen työpajasarjan vuonna 2019, missä hahmotettiin uutta hanketta kaupunkiseutujen välisen liikenteen kehittämiselle. Yhteiskehittämisprosessin tuloksena syntyi Kaupunkiseutujen välisten linja-autoyhteyksien kehittäminen ja matkaketjut -hanke.

Hankkeessa tuotetaan useammalle aluetasolle pureutuva selvitys siitä, millaisia edellytyksiä kaupunkiseuduilla on kehittää linja-autoyhteyksiä ja matkaketjuja. Hankkeessa tuotetaan tietoa parhaista käytännöistä ja ideoita uusiksi liikenteen palvelukonsepteiksi. Samalla tuotetaan tietoa seutujen yhteistyössä tehtävistä asioista.

Hankkeen rahoittajana on MAL-verkosto ja se toteutetaan yhteistyössä Rambollin kanssa 01.2020-04.2020 välisenä aikana.

Yhteystiedot: tero.piippo@tampereenseutu.fi

tie ja silta