ASUMISPREFERENSSI- HANKE 2019

Asumispreferenssihankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien kotitalouksien asumispreferensseistä ja valinnoista sekä tunnistaa erilaisia asukaspfofiileita arvostusten perusteella. Kotitalouksien preferenssejä kartoitetaan kyselyllä kaupunkiseutujen asukkaille, joka toteutetaan PTT:n projektin yhteydessä kehittämän työkalun avulla. Työkalu mittaa vastaajien mieltymyksiä valintakoemenetelmällä (engl. choice experiment), joka kuuluu ilmaistujen preferenssien (engl. stated preference) tutkimusmenetelmien ryhmään. Menetelmä antaa tietoa kotitalouksien tärkeinä pitämistä asumiseen liittyvistä ominaisuuksista, kun ne laitetaan vastakkain ja asukas joutuu valitsemaan niiden eri yhdistelmien väliltä. Sen avulla saadaan tietoa asukkaiden arvostusperusteisista valinnoista ja profiloidaan vastaajia heidän arvostustensa ja valintojensa mukaan. Toteuttajina PTT, Rakli, HSY, suuret kaupunkiseudut ja MAL-verkosto. Toteutus 2018-2019. 

Hanke päättyi keväällä 2019. Hankkeen loppuraportin löydät täältä ja
aiheeseen liittyvän blogin täältä.