Hankkeiden materiaalit

LIIKENTEEN JA MAANKÄYTÖN YHTEISTYÖMENETELMIEN KEHITTÄMINEN 2018

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen tiivistelmä

Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen- hankkeen loppuraportti. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 53/2018.

KAUPUNKISEUTUJEN TULEVAISUUDEN YRITYSALUEIDEN KEHITTÄMINEN 2018

Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen- loppuraportti

Kaupunkiseutujen tulevaisuuden yritysalueiden kehittäminen tiivistelmä

ASUINYMPÄRISTÖN DIGITAALISUUS- HANKE 2018

Asuinympäristön digitaalisuus- loppuraportti

Osallistavien alustojen ideavaiheen muistilista

Asuinympäristön digitaalisuus tiivistelmä

SEUDULLISESTI MERKITTÄVIEN BIO- JA KIERTOTALOUSALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA KAAVOITUS -HANKE 2017-2018

Seudullisesti merkittävien bio- ja kiertotalousalueiden kehittäminen ja kaavoitus loppuraportti

POLKUJA KESTÄVÄN LIIKKUMISEN PALVELUIHIN HANKE 2017-2018

Polkuja hankkeen esittelyaineisto

Tietoisku MAL verkostolle 14.6.17

Polkuja hankkeen kohdekaupunkien liiketoimintaympäristöt

Kooste markkinoille tulon esteistä ja niiden ylittämisestä

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin -hankkeen loppuseminaarin esittelyaineisto 24.1.2018

Polkuja kestävän liikkumisen palveluihin- hankkeen loppuraportti. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä LTS 24/2018

 

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT -ELINVOIMAKUNNAT JA RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA KAUPUNGISTUVASSA SUOMESSA

Kasvusopimusmenettelypäätös

MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut -hankehakemus Pirkanmaan Liitolle